Καθήκοντα Προστασίας

Καθήκοντα Προστασίας

Τα καθήκοντα προστασίας διακρίνονται σε 2 βασικές κατηγορίες. Ονομαστικά, διακρίνουμε τη φύλαξη χώρου και τη σωματοφυλακή. Αναλυτικότερα:

  • Κατά τη φύλαξη χώρου, ο σκύλος έχει τη λειτουργία αποτροπής εισόδου κάθε αγνώστου ή ανεπιθύμητου επισκέπτη στο χώρο
  • Στα πλαίσια της σωματοφυλακής, ο σκύλος μαθαίνει να διαφυλάσσει το χειριστή του και τους οικείους τουαπό επιτήδειους

Ένα σκυλί μπορεί να λειτουργήσει εξίσου αποτελεσματικά και στις δυο προαναφερθείσες κατηγορίες. Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πέρα της εργασιακής λειτουργίας, τα καθήκοντα προστασίας αποτελούν έναν αξιόλογο τρόπο άθλησης και εκτόνωσης για το σκύλο.

Date

25 Σεπτεμβρίου 2018

Tags

Mr. Dog Place